ma
ma
ma

 
 
Ordenances
    ambientals de Barcelona

Ordenança General del Medi Ambient Urbà

Aprovada definitivament per acord del Consell Plenari de l'Ajuntament de data de 26 de març de 1999 en el que s'han incorporat les correccions d'errades publicades als B.O.P. 160 i 161.Format HTML

Text en format Html publicat al B.O.P. núm. 143 de data 16.06.1999 en el que s'han incorporat les correccions publicades al B.O.P. 160, 180 i 57.

Per modificacions posteriors cal consultar el format PDF.Text oficial en format PDF

Text oficial complert publicat al B.O.P. i correccions publicades: accessible en format PDF.


Text Ordenança

B.O.P. 143

Data 16.06.1999

Format PDF
Correcció d'errades B.O.P. 160 Data 06.07.1999 Format PDF
Correcció d'errades B.O.P. 181 Data 30.07.1999 Format PDF
Correcció d'errades B.O.P. 57 Data 07.03.2000 Format PDF
Modificació del títol VI
(Gestió de residus)
B.O.P.275 Annex I Data 16.11.2000 Format PDF


 

Annex sobre captació solar tèrmica de l'Ordenança General del Medi Ambient Urbà

Aprovat definitivament per acord del Consell Plenari de l'Ajuntament de 16 de juliol de 1999.

Text en format Html en el que s'han incorporat les correccions.
Publicat al B.O.P. 181 de data 30.07.1999 Format PDF
Correcció d'errades al B.O.P. 265 de data 05.11.1999 Format PDFNorma complementària sobre les activitats sotmeses a llicència municipal d'obertura d'establiment i comunicació prèvia

El text d'aquesta Norma complementària a la Ordenança general del medi ambient urbà a Barcelona va ser aprovat definitivament per acord del Consell Plenari de l'Ajuntament a 16 de juliol de 1999.

Publicat al B.O.P. núm 181 de data 30.07.99. Format PDFDisposició addicional sobre prevenció de la legionel·losi

El text de la disposició addicional relativa a les mesures de prevenció de la legionel·losi i que modifica l'Ordenança General del Medi Ambient, es va aprovar definitivament el 10 d'abril de 2001.

Publicat al B.O.P. núm 105 de data 02.05.01. Format PDF

 

Ordenança municipal d'activitats i de la intervenció integral de l'administració ambiental de Barcelona

Aquesta ordenança va ser aprovada pel Plenari del Consell Municipal el 30 de març de 2001.

Publicat al B.O.P. núm 113 de data 11.05.01. Format PDF